Pages - Søge- og referenceværktøjer

background image

Søge- og referenceværktøjer

Brug søge- og referenceværktøjerne til at søge efter arkiver på harddisken, gennemgå
oplysninger om dokumenter og finde orddefinitioner eller fakta om valgt tekst.

Du får adgang til søge- og referenceværktøjerne på følgende måder:
Du finder arkiver på harddisken ved at vælge tekst, der hører til de arkiver, du vil finde,

m

og derefter vælge Rediger > Skriveværktøjer > “Søg i Spotlight”.
Du ser dokumentoplysninger ved at vælge Rediger > Skriveværktøjer > Vis statistik.

m

Du slår hurtigt orddefinitioner op ved at vælge det ord, du vil kende betydningen af,

m

og vælge Rediger > Skriveværktøjer > “Slå op i ordbog og synonymordbog”.
Du kan søge oplysninger på internettet ved at vælge den tekst, du vil undersøge, og

m

vælge Rediger > Skriveværktøjer > “Søg i Google” eller Rediger > Skriveværktøjer >
“Søg i Wikipedia”.

Du kan også ctrl-klikke på siden for hurtigt at gå til søge- og referenceværktøjerne.