Pages - Værktøjslinjen

background image

Værktøjslinjen

Værktøjslinjen i Pages giver dig med et klik adgang til mange af de handlinger, du
udfører, når du arbejder med dokumenter. Når du arbejder i Pages og finder ud af,
hvilke handlinger du udfører oftest, kan du tilføje, fjerne og ændre rækkefølge på
knapperne på værktøjslinjen, så de passer til dine arbejdsmetoder.

Du ser en beskrivelse af, hvad en knap gør, hvis du holder markøren over knappen.

background image

Standardsættet af knapper på værktøjslinjen til et tekstbehandlingsdokument i
Mac OS X v10.7 (Lion) og nyere versioner vises nedenfor.

Føj kommentarer til

udvalgt tekst og udvalgte

objekter.

Tilføj tekstfelter,
figurer, tabeller
og diagrammer.

Vis miniaturer,
kommentarer, skuffe med
formater, sidelayout m.m.

Tilføj

præformaterede

sider.

Åbn infovinduet,

mediebrowseren, farve- og

skriftvinduet.

Opret en disposition.

Se og rediger
på fuld
skærm.

Del en kopi af
dette dokument.

Standardsættet af knapper på værktøjslinjen til et tekstbehandlingsdokument i
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) og tidligere versioner vises nedenfor.

Føj kommentarer
til valgt tekst eller
valgte objekter.

Tilføj tekstfelter,
figurer, tabeller
og diagrammer.

Vis miniaturer,

kommentarer,

skuffen Formater,

sidelayout m.m.

Tilføj færdig-
formaterede sider.

Åbn infovinduet,

mediebrowseren,

farvevinduet og

skriftvinduet.

Opret en disposition.

Se og rediger
på fuld skærm.

Del en kopi af
dette dokument.

Du tilpasser værktøjslinjen på følgende måde:

1

Vælg Oversigt > Tilpas værktøjslinje eller ctrl-klik på værktøjslinjen, og vælg derefter

Tilpas værktøjslinje. Vinduet Tilpas værktøjslinje vises.

2

Foretag ændringer i værktøjslinjen efter behov.

Du føjer et emne til værktøjslinjen ved at trække dets symbol til værktøjslinjen.
Du fjerner et emne fra værktøjslinjen ved at trække det ud af værktøjslinjen.
Du gendanner standardsættet af knapper på værktøjslinjen ved at trække
standardsættet til værktøjslinjen.
Du gør symbolerne på værktøjslinjen mindre ved at vælge Brug lille størrelse.
Du viser kun symboler eller kun tekst ved at vælge en mulighed på lokalmenuen Vis.
Du ændrer rækkefølge på emnerne på værktøjslinjen ved at trække dem.

3

Klik på OK.

Du kan foretage flere tilpasninger af værktøjslinjen uden at bruge vinduet Tilpas
værktøjslinje:

Â

Du fjerner et emne fra værktøjslinjen ved at holde Kommandotasten nede, mens du
trækker emnet ud af værktøjslinjen.

22

Kapitel 1

Værktøjer og teknikker i Pages

background image

Kapitel 1

Værktøjer og teknikker i Pages

23

Du kan holde ctrl-tasten nede, mens du klikker på emnet, og derefter vælge Fjern
emne på genvejsmenuen.

Â

Du flytter et emne ved at holde Kommandotasten nede, mens du trækker emnet
rundt på værktøjslinjen.

Du viser eller skjuler værktøjslinjen ved at vælge Oversigt > Vis værktøjslinje eller
Oversigt > Skjul værktøjslinje.