Pages - Indstille skygger, afstand og serienavne i søjle- og kolonnediagrammer

background image

Indstille skygger, afstand og serienavne i søjle- og

kolonnediagrammer

I søjle- og kolonnediagrammer kan du justere afstanden mellem sæt af søjler eller
kolonner (datasæt); i diagrammer, hvor datasættene ikke er stakkede, kan du også
justere afstanden mellem søjlerne og kolonnerne (individuelle datasæt). Du kan også
anvende skygger på individuelle dataserier eller i hele diagrammet.

I søjle- og kolonnediagrammer, som ikke er stakkede, kan du også vælge at vise
serienavnene.

Du tilpasser søjle- og kolonnediagrammer på følgende måde:

1

Vælg et søjle- eller kolonnediagram.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Diagram, og klik derefter på Diagram.

3

Gør et af følgende:

Juster afstanden mellem søjler eller kategorier:

Â

Du justerer afstanden mellem søjler ved at skrive en værdi (eller klikke på pilene) i
feltet “Afstand mellem søjler”.

background image

Du justerer afstanden mellem kategorier (på diagrammer, der ikke er stakkede), ved at
anføre en værdi i feltet “Afstand mellem sæt”.
Værdien er procenten af søjlens tykkelse. Hvis du formindsker afstanden mellem
søjler, bliver de tykkere. Du kan også flytte markøren til en søjles kant, indtil den
bliver til en pil med to hoveder, og derefter trække søjlerne, så de bliver tykkere eller
tyndere.
Tilføj skygger:

Â

Du føjer skygger til individuelle søjler ved at vælge Individuelt på lokalmenuen
Skygge.
Du føjer skygger til hver gruppe af søjler ved at vælge Gruppe på lokalmenuen Skygge.
Du indstiller attributter til skygger i Info om grafik. Se “Tilføje skygger” på side 170 for
at få instruktioner.
Du viser navne på serier ved at vælge Vis serienavne på lokalmenuen Vælg

Â

akseindstillinger under Kategoriakse i vinduet Akse i Info om diagram.

Du kan læse om andre formateringsmuligheder i “Formatere diagrammer” på side 230.