Pages - Udskille individuelle stykker fra et lagkagediagram

background image

Udskille individuelle stykker fra et lagkagediagram

Du gør lagkagestykker mere synlige ved at adskille dem fra lagkagen.

Udskil et stykke af et
lagkagediagram vha.
mærket Eksploderet.

Du kan adskille individuelle lagkagestykker på følgende måder:
Du flytter et enkelt stykke væk fra centrum af et 2D- eller 3D-lagkagediagram ved at

m

vælge det og derefter bruge mærket Eksploderet i Info om diagram.
Du adskiller alle stykker fra centrum af et 3D-lagkagediagram ved at vælge

m

diagrammet, før du bruger mærket Eksploderet.

Du kan tilføje et serienavn eller datapunktmærke, så det er nemmere at skelne mellem
de individuelle stykker. Se “Vise mærker i et lagkagediagram” på side 241.