Pages - Redigere data i et eksisterende diagram

background image

Redigere data i et eksisterende diagram

Før du kan redigere data i et eksisterende diagram, skal du åbne Værktøj til
diagramdata og derefter indtaste de nye data. Når du redigerer data, opdateres
diagrammet med det samme, så de nye data afspejles.

Du åbner Værktøj til diagramdata og redigerer data på følgende måde:

1

Vælg diagrammet.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Diagram, og klik derefter på Rediger

data.
Du kan også vælge Format > Diagram > Vis dataværktøj.

3

Du kan få flere oplysninger om redigering af data i Værktøj til diagramdata, inklusive

hvordan du skifter mellem at bruge rækker og kolonner som dataserier, ved at læse
trin 2 og 3 i “Tilføje et nyt diagram og indtaste data” på side 226.