Pages - Sende et Pages-dokument til iWeb

background image

Sende et Pages-dokument til iWeb

Hvis du bruger (eller planlægger at bruge) iWeb til at oprette et websted, kan du
sende et Pages-dokument direkte til din iWeb-blog eller -podcast. Dokumentet bliver
til et bilag, som besøgende på dit websted kan hente.

Du sender et dokument til iWeb på følgende måde:

1

Sørg for, at iWeb '08 eller en nyere version er installeret.

2

Åbn dit Pages-dokument, og vælg Del > “Send til iWeb” > PDF eller Del > “Send til

iWeb” > Pages-dokument.
PDF: Opretter en PDF-version af dit dokument.
Pages: Opretter en arkiveret version af dit dokument.

3

Hvis iWeb ikke var åben, åbner det, og du kan vælge en ny eller eksisterende blog

eller podcast, som dokumentet skal vedlægges. Hvis du kun har en blog eller podcast,
vedlægges dokumentet til den.

Når du publicerer dit websted, får besøgende, som abonnerer på din blog eller
podcast, automatisk de nyeste bilag sendt til deres iTunes-bibliotek (kun PDF-
publicering).

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger iWeb til at designe og publicere
websteder, hvis du åbner iWeb og vælger Hjælp > iWeb-hjælp.

Du kan ikke sende adgangskodebeskyttede PDF-dokumenter til iWeb.

268

Kapitel 12

Udskrive, dele og eksportere et dokument til andre formater

background image

269