Pages - Arkivere en speciel skabelon

background image

Arkivere en speciel skabelon

Du kan arkivere din nye skabelon, så den vises i Skabelonvælger.

Når en bruger vælger skabelonen for at oprette et nyt dokument, åbnes det nye
dokument i nøjagtig samme format, som da du arkiverede det. Det betyder, at du
kan vælge at lade formatskuffen stå åben eller lukket, lade usynlige tegn, linealer og
layoutmarkeringen være synlige osv.

276

Kapitel 13

Designe dine egne dokumentskabeloner

background image

Kapitel 13

Designe dine egne dokumentskabeloner

277

Du arkiverer en speciel skabelon på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > "Arkiver som skabelon".

2

Skriv et navn til skabelonen.

3

Vælg en mappe, hvor skabelonen skal arkiveres.

Skabelonen arkiveres som standard i din hjemmemappe i Bibliotek/Application
Support/iWork/Pages/Templates/My Templates/ og vises i vinduet Mine skabeloner i
Skabelonvælger.
Du arkiverer skabelonen på et andet sted i din hjemmemappe ved at gå til Bibliotek/
Application Support/iWork/Pages/Templates/ og oprette en ny mappe. Mappens navn
bruges som skabelonkategorien i Skabelonvælger.

4

Klik på Arkiver.

Du sletter en speciel skabelon ved i Finder at navigere til den mappe, som du
arkiverede skabelonen i, og trække skabelonen til papirkurven.