Pages - Finde en arkiveret version af et dokument

background image

Finde en arkiveret version af et dokument

Hvis du har arkiveret versioner af et dokument på Mac OS X v10.7 (Lion) eller en
nyere version, kan du gennemse arkivet for at finde tidligere versioner, som du kan
gendanne eller bruge som reference. Når du har fundet den arkiverede version, du vil
bruge, kan du gendanne den som en kopi, der kan redigeres, eller du kan udtrække
tekst, billeder eller dokumentindstillinger, som du vil bruge igen.

40

Kapitel 2

Oprette, åbne og arkivere et dokument

background image

Kapitel 2

Oprette, åbne og arkivere et dokument

41

Du gennemser arkiverede versioner af et dokument på følgende måde:

1

Åbn det dokument, som du vil åbne ældre versioner af, og hold markøren over navnet

på dokumentets øverst i Pages-programvinduet.
Der vises en trekant.

2

Klik på trekanten, og vælg Gennemse alle versioner.

Oversigten ændres, så der vises snapshots af alle arkiverede versioner af dokumentet,
ved siden af en baggrund med stjerner. En tidslinje i højre side af skærmen viser,
hvornår den forreste version til højre blev arkiveret.

Ældre

dokumentversioner

Aktuel dokumentversion

Klik for at gendanne den version,
der vises i højre side af skærmen.

Klik for at forlade denne oversigt uden

at gendanne en ældre version.

Træk langs tidslinjen for at se

versioner, der er arkiveret på

forskellige tidspunkter.

3

Træk håndtaget langs tidslinjen for at flytte tilbage gennem tiden og se ældre

versioner af dokumentet.

4

Når du finder en version, du vil se nærmere på, skal du klikke på dens billede.

Versionen flyttes til forgrunden, hvor du kan se forskellige dokumenter ved at klikke
på dem, vælge emner på en side, åbne infovinduerne og kopiere objekter eller
infoindstilllinger.

5

Gør et af følgende:

background image

Du gendanner en ældre version helt ved at klikke på Gendan, når den ønskede

Â

version er forrest. Det gendannede dokument vises på skrivebordet og erstatter den
seneste version, du arbejdede med, før du så eksempler på de ældre versioner. (Den
version arkiveres på tidslinjen, hvis du skulle få brug for at hente den igen.)
Hvis du kun vil gendanne et objekt eller en infoindstiling fra den tidligere version,

Â

skal du kopiere objektet eller indstillingen ved at vælge emnet og trykke på
Kommando-C og derefter klikke på OK for at vende tilbage til det almindelige
skrivebord. Indsæt objektet eller indstillingen på det ønskede sted ved at trykke på
Kommando-V.
Du sammenligner den ældre version med den nye side om side ved at klikke på

Â

Aktuelle dokument.

6

Du vender tilbage til det normale skrivebord ved at klikke på OK.