Pages - Lukke et dokument uden at slutte Pages

background image

Lukke et dokument uden at slutte Pages

Når du er færdig med at arbejde med et dokument, kan du lukke det uden at slutte
Pages.

Du lukker dokumenter uden at slutte programmet på følgende måder:
Du lukker det aktive dokument ved at vælge Arkiv > Luk eller klikke på lukkeknappen i

m

øverste venstre hjørne af dokumentvinduet.
Du lukker alle åbne Pages-dokumenter ved at holde Alternativtasten nede og vælge

m

Arkiv > Luk alt eller klikke på lukkeknappen i det aktive dokument.

Hvis du har foretaget ændringer, siden dokumentet sidst blev arkiveret, spørger Pages,
om ændringerne skal arkiveres.