Pages - Oprette et nyt dokument

background image

dokument

background image

Kapitel 2

Oprette, åbne og arkivere et dokument

33

Søg efter tilgængelige sidetyper i mange af Pages-skabelonerne ved at flytte
markøren fra højre mod venstre over et skabelonsymbol i Skabelonvælger. Du kan
ændre størrelsen på skabelonsymbolerne ved at justere mærket nederst i vinduet
Skabelonvælger.

Hvis du vil starte med et dokument uden tekst- eller medieeksempler, skal du vælge
Tom under Sidelayout eller Tekstbehandling.
I et tomt sidelayout føjer du tekst til dokumentet ved at indsætte et tekstfelt og
derefter skrive i tekstfeltet. Du føjer tekst til et tomt tekstbehandlingsdokument ved at
begynde at skrive.

3

Klik på Vælg.

Der åbnes et nyt dokument på skærmen.

Hvis Skabelonvælger ikke vises, når du åbner Pages, kan du få den frem ved at vælge
den i Indstillinger i Pages. Vælg Pages > Indstillinger, klik på Generelt, og vælg derefter
“Til nye dokumenter: Vis Skabelonvælger”.

Du kan også indstille Pages til automatisk at åbne et tomt dokument eller den
dokumentskabelon, du vælger, hver gang du åbner programmet. Vælg Pages >
Indstillinger, klik på Generelt, vælg “Til nye dokumenter: Brug skabelon”, og klik derefter
på Vælg. Vælg en skabelon, og klik derefter på Vælg.