Pages - Formatere en indholdsfortegnelse

background image

Formatere en indholdsfortegnelse

Du kan også ændre udseendet af tekst i indholdsfortegnelsen på samme måde som
al anden tekst i et tekstbehandlingsdokument. Du kan også tilføje en udpunktering
mellem en indgang og det tilhørende sidetal, og du kan oprette nye formater til
indholdsfortegnelsen.

Du ændrer udseendet af en indgang i en indholdsfortegnelse på følgende måde:

1

I indholdsfortegnelsen skal du vælge den type indgang, du vil formatere, f.eks. en

overskrift på øverste niveau.
Alle indgange af samme type vælges automatisk. De kan ikke vælges enkeltvis.

2

Du åbner formatskuffen ved at klikke på knappen formatskuffe på formatlinjen.

Bemærk, at formatskuffen nu viser en liste over formater til indholdsfortegnelser. Det
indholdsfortegnelsesformat, der svarer til den valgte indgang, er også valgt.

Når du har valgt et emne i
indholdsfortegnelsen, viser skuffen
Formater de formater, der kan bruges
til indholdsfortegnelser.

Klik på pilen, og vælg, om du vil
omdefinere det valgte format,
oprette et nyt format eller blot
omdøbe det.

3

Du ændrer skriftattributter i en overskrift i en indholdsfortegnelse vha. knapperne på

formatlinjen.
Du kan også ændre skriftattributter vha. skriftvinduet, Info om tekst og farvevinduet.

4

Du opretter udpunkterede streger fra en indgang til det tilhørende sidetal ved at

vælge indgangen, klikke på tabulatoren i kolonnen Tabulatorer i vinduet Tabulatorer i
Info om tekst og derefter vælge et stregformat på lokalmenuen Udpunktering.

5

Du ændrer formatet i formatskuffen, så det svarer til indgangen, ved at klikke på pilen

til højre for formatets navn og vælge "Omdefiner format fra det valgte".
Du opretter i stedet et nyt indholdsfortegnelsesformat ved at klikke på pilen til højre
for formatets navn og vælge “Opret nyt indholdsfortegnelsesformat fra det valgte” og
derefter skrive et navn til formatet. Du kan også tilføje et nyt format ved at klikke på
knappen Tilføj (+) nederst til venstre i formatskuffen. I begge tilfælde skal du skrive et
navn til det nye format og derefter vælge “Anvend dette nye format ved oprettelse”,
hvis det skal anvendes på den valgte tekst med det samme.

6

Du omdøber formatet i formatskuffen ved at klikke på pilen ud for formatets navn og

vælge Omdøb format. Skriv et nyt navn til formatet.

66

Kapitel 3

Arbejde med enkeltdele i et dokument

background image

Kapitel 3

Arbejde med enkeltdele i et dokument

67