Pages - Definere margener til modstående sider

background image

Definere margener til modstående sider

Brug Info om dokument til at indstille forskellige margener til venstre- og højresider.

Du opretter forskellige margener til modstående venstre- og højresider på følgende
måde:

1

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Dokument, og klik derefter på

Dokument.

2

Vælg modstående sider.

Angiv en værdi for margenen på
sidens yderkanter.

Vælg for at indstille
forskellige margener til
venstre- og højresider.

Angiv en værdi til
indbindingsmargenen.

3

Indstil indre og ydre margener.

Den indre margen er den side på venstre- eller højresider, der skal indbindes. Den ydre
margen er den side, der er yderst på venstre- eller højresider.

52

Kapitel 3

Arbejde med enkeltdele i et dokument

background image

Kapitel 3

Arbejde med enkeltdele i et dokument

53