Pages - Nummerere fodnoter og slutnoter

background image

Nummerere fodnoter og slutnoter

I et tekstbehandlingsdokument kan du bruge et af de prædefinerede formater
til automatisk nummerering til det mærke, der henviser til noten. Prædefinerede
nummereringsformater er arabertal (1, 2, 3), romertal (i, ii, iii) og symboler (*, †, ‡).
Nummereringen kan være fortsat gennem dokumentet eller starte forfra i hver
dokumentsektion eller på hver side. Du kan få flere oplysninger i “Genstarte nummerering
af fodnoter og slutnoter i sektioner” på side 59.

background image

I stedet for eller ud over automatisk nummerering kan du bruge specielle mærker, som
du selv definerer. Se “Definere mærker til nummerering af fodnoter og slutnoter” på
side 58 og “Ændre mærker til nummerering af fodnoter og slutnoter” på side 58 for at
få flere oplysninger. Specielle mærker kan ikke nummereres automatisk. Hvis du bruger
specielle mærker, skal du definere det mærke, du vil bruge, hver gang du opretter en
fodnote eller slutnote.