Pages - Genstarte sidenummerering i en sektion

background image

Genstarte sidenummerering i en sektion

Du kan starte ny sidenummerering i en sektion.

Du genstarter sidenummerering i en dokumentsektion på følgende måde:
Klik i sektionen, vælg “Start ved” i vinduet Sektion i Info om layout, og skriv derefter

m

tallet på den første side i sektionen.