Pages - Indstille et andet format til den første side i en sektion

background image

Indstille et andet format til den første side i en sektion

Du kan gøre sidehovedet, sidefoden og masterobjektet anderledes på den første side i
en sektion.

Brug fortløbende sidetal fra det forrige
afsnit, eller skriv et tal for at starte
sidetallene forfra.

Brug forskellige sidehoveder, -fødder
og masterobjekter på den første side
eller venstre-/højresider, eller fortsæt
fra det forrige afsnit.

Få det nye afsnit til at starte på
en venstre- eller højreside.

Her følger nogle måder, hvorpå du kan gøre den første side i en sektion anderledes:
Du gør sidehovedet og sidefoden på den første side anderledes ved at klikke i

m

sektionen, vælge “Første side er forskellig” i vinduet Sektion i Info og layout, og
derefter ændre sidehovedet og sidefoden som beskrevet i “Bruge sidehoveder og
sidefødder” på side 54.
Du anbringer et masterobjekt på den første side ved at følge instruktionerne i “

m

Bruge

masterobjekter (gentagne baggrundsbilleder)” på side 63.