Pages - Tilføje og slette sektioner

background image

Tilføje og slette sektioner

Du kan hurtigt tilføje og slette sektioner i dit Pages-dokument vha. miniaturer.

Du tilføjer og sletter sektioner på følgende måder:
Du sletter en sektion og alt indholdet i den ved at vælge sektionen i miniatureoversigt

m

og trykke på Slettetasten.

60

Kapitel 3

Arbejde med enkeltdele i et dokument

background image

Kapitel 3

Arbejde med enkeltdele i et dokument

61

Der vises en gul ramme om alle de miniaturesider, der er i den samme sektion som
den valgte side.
Du kopierer (eller klipper) og indsætter en eller flere sektioner ved i miniatureoversigt

m

at vælge de sektioner, du vil kopiere eller klippe og vælge Rediger > Kopier eller
Rediger > Klip.
Vælg den sektion, som er lige før det sted, hvor du vil indsætte sektionerne, og vælg
derefter Rediger > Sæt ind.
Du kan også kopiere og indsætte en eller flere sektioner ved at Alternativ-trække
valgte sektioner til et nyt sted i miniatureoversigten. Når du trækker, flyttes
sektionerne, så der bliver plads til dem, du indsætter.
Du indsætter en kopi af valgte sektioner lige efter sektionerne ved at vælge

m

sektionerne og derefter vælge Rediger > Dubler.