Pages - Føje en slutnote til slutningen af en sektion

background image

Føje en slutnote til slutningen af en sektion

I et tekstbehandlingsdokument kan du tilføje specielle mærker, som har forbindelse til
noter i slutningen af hver sektion. Disse noter kaldes sektionsslutnoter.

Du tilføjer en sektionsslutnote på følgende måde:

1

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Dokument, og klik derefter på

Dokument.

2

Vælg Brug slutnoter til sektioner på lokalmenuen Fodnoter & slutnoter.

3

Vælg et nummereringsformat på lokalmenuen Format.

4

Vælg, om slutnoter er fortløbende eller starter på ny i hver sektion, på lokalmenuen Tal.

5

Anbring indsætningsmærket i hovedteksten (ikke i et tekstfelt, en tabel eller et andet

objekt) på det sted, hvor slutnotemærket skal være.

6

Vælg Indsæt > Slutnote i sektion.

Der vises et slutnotemærke, og indsætningsmærket flyttes til det tilsvarende
slutnotefelt i slutningen af den sektion, hvor mærket vises. Slutnoterne adskilles fra de
andre oplysninger i sektionen med en streg.

7

Skriv oplysningerne til slutnoten.

Ud over tekst kan du bruge integrerede figurer, grafik og andre objekter; se “Hvad er
flydende og integrerede objekter?” på side 138 for at få instruktioner.

56

Kapitel 3

Arbejde med enkeltdele i et dokument

background image

Kapitel 3

Arbejde med enkeltdele i et dokument

57