Pages - Bruge henvisninger og bogmærker

background image

Bruge henvisninger og bogmærker

Henvisninger og bogmærker bruges i dokumenter, som skal læses på skærmen, enten
som HTML-dokumenter eller som Pages-dokumenter. Du kan tilføje henvisninger, der
hopper til en anden side eller åbner en e-postbesked eller webside på internettet. Brug
bogmærker til at markere de passager i et dokument, som du vil henvise til, mens du
arbejder.

Hvis du vil læse om, hvordan du

Skal du se

Bruger en henvisning til en webside til at gå til en
webbrowser

“Henvise til en webside” på side 112

Henviser til en ny e-postbesked med det anførte
emne og den anførte modtager

“Henvise til en adresseret e-postbesked” på
side 113

Bruger en bogmærkehenvisning til at gå til en
anden side i det samme dokument

“Henvise til andre sider i et dokument” på side 114

Opretter en henvisning til et andet Pages-
dokument

“Henvise til et andet Pages-dokument” på side 115

Ændrer en eksisterende henvisning

“Redigere teksten i en henvisning” på side 115