Pages - Indstille indrykninger

background image

Indstille indrykninger

Du kan ændre mængden af afstand mellem kanten af et afsnit og
dokumentmargenerne. Du kan også justere mængden af afstand mellem teksten og
den indre ramme af et tekstfelt, en figur eller tabelcelle.

Hvis du vil læse om, hvordan du

Skal du se

Ændrer indrykning

“Indstille indrykninger til afsnit” på side 99

Justerer afstanden mellem tekst og den
indvendige ramme i objekter

“Ændre indskudsmargenen på tekst i objekter” på
side 100

98

Kapitel 5

Arbejde med tekst

background image

Kapitel 5

Arbejde med tekst

99