Pages - Slette sider

background image

Slette sider

Der er flere metoder, du kan bruge, når du vil slette hele sider.

Du sletter en side i et tekstbehandlingsdokument på følgende måde:
Du fjerner en side uden at slette andre sider i sektionen ved at slette al tekst og alle

m

objekter på siden.

background image

Du sletter en sektion og alle siderne i den ved at klikke på Oversigt på værktøjslinjen

m

og vælge Miniaturer af sider. Vælg sektionen i miniatureoversigt, og tryk på
Slettetasten. Pages beder dig bekræfte, hvilke sider der skal slettes. Klik på Slet.
Du kan også slette en sektion ved at klikke i et afsnit i sektionen og vælge Rediger >

m

Slet side. Pages beder dig bekræfte, hvilke sider der skal slettes. Klik på Slet.
Se “Tilføje og slette sektioner” på side 60 for at få flere oplysninger om sektioner.

Du sletter hurtigt en side i et sidelayout på følgende måde:
Klik på Oversigt, og vælg Miniaturer af sider. Vælg den eller de sider i

m

miniatureoversigten, som du vil fjerne, og tryk på Slettetasten. Når Pages bekræfter,
hvilke sider der bliver fjernet fra dokumentet, skal du klikke på Slet.