Pages - Tilføje nye skabelonsider

background image

Tilføje nye skabelonsider

Hver side i en Pages-skabelon har sit eget design. Du kan vælge at bruge det
sidedesign, der vises, når du åbner dokumentet første gang. Hvis sidedesignet ikke
opfylder dine behov, kan du vælge mellem andre sider, der er udviklet til netop den
skabelon.

Når du tilføjer nye skabelonsider kan du hurtigt tilføje sider, der allerede indeholder
tekst, billeder, tabeller, diagrammer og andre formater, som du vil bruge.

Du tilføjer en ny skabelonside på følgende måde:

1

Klik i den sektion, som den nye side skal indsættes efter.

En sektion er en gruppe af en eller flere sider, der har samme layout, nummerering og
andre dokumentattributter. Et kapitel er et eksempel på en sektion.

2

Klik på knappen Sektioner (tekstbehandlingsskabelon) eller Sider (sidelayoutskabelon)

på værktøjslinjen, og vælg en sidetype, der skal føjes til dokumentet.

Vælg ekstra sider på

lokalmenuen Afsnit eller

Sider.

Se “Oprette sektioner” på side 59 for at få flere oplysninger om arbejde med sektioner.