Pages - Ændre et listeformat med grupper til ordnede lister

background image

Ændre et listeformat med grupper til ordnede lister

Rediger udseendet af listeformatet Juridisk ved at ændre formatet.

Du ændrer et listeformat med grupper på følgende måde:

1

Sørg for, at indsætningsmærket er synligt på siden, og vælg det juridiske listeformat,

der passer bedst til det, du vil designe.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Tekst, og klik derefter på Liste.

Klik for at gå videre til
næste indrykningsniveau.

Vælg Talrækker til

en liste med

juridisk format.

Til hver indrykningsniveau
skal du vælge et talformat.

Til hvert niveau på listen skal
du indstille, hvor langt tallet og
den tilhørende tekst skal
indrykkes.

3

Vælg det ønskede nummererings- eller bogstavformat på den anden lokalmenu.

4

Klik på højre indrykningspil for at gå til det andet indrykningsniveau.

5

Vælg det ønskede nummererings- eller bogstavformat til det næste indrykningsniveau.

6

Gentag trin 4 og 5, indtil du har indstillet nummererings- eller bogstavformater til op

til ni indrykningsniveauer.

7

Klik på knappen formatskuffe på formatlinjen for at åbne formatskuffen.

Bemærk, at et af listeformaterne er fremhævet. Det er det format, der er anvendt
på den valgte tekst. (Hvis listeformaterne ikke er synlige, skal du klikke på knappen
nederst til højre i formatskuffen.) Pilen til højre for navnet på formatet er rød, hvilket
betyder, at du har anvendt tilsidesættende formater for at ændre det.

8

Klik på den røde pil til højre for navnet på det valgte listeformat, og vælg derefter en

mulighed.
Omdefiner format fra det valgte: Omdefinerer det eksisterende listeformat i hele
dokumentet. Hvis du vælger denne mulighed, anvendes dine formateringsændringer
på alle andre forekomster af dette format i hele dokumentet.
Opret nyt listeformat fra det valgte: Det ændrer ikke det eksisterende format, men
opretter et nyt format på basis af dine formateringsvalg i de foregående trin. Hvis du
vælger denne mulighed, skal du skrive et navn til det nye format og klikke på OK.

132

Kapitel 6

Arbejde med formater

background image

Kapitel 6

Arbejde med formater

133