Pages - Importere formater fra et andet dokument

background image

Importere formater fra et andet dokument

Når du importerer et dokument fra Microsoft Word, importeres evt. formater i det til
Pages-dokumentet, hvorefter de kan bruges som alle andre formater oprettet i Pages.

Du kan importere formater, der allerede er defineret i et andet Pages-dokument, uden
at skulle importere indholdet af dokumentet.

Du importerer formater fra et Pages-dokument på følgende måde:

1

Vælg Format > Importer formater.

2

Vælg det dokument, der indeholder de formater, du vil importere, og klik derefter på

Åbn.

3

Vælg de formater, du vil importere, i dialogen. Hold Kommandotasten nede, mens du

klikker på navnene på formaterne, hvis du vil vælge flere formater, eller klik på Vælg alt.

136

Kapitel 6

Arbejde med formater

background image

Kapitel 6

Arbejde med formater

137

4

Du erstatter formater i dit dokument med samme navn som de formater, du

importerer, ved at vælge “Erstat dubletter”.
Bemærk, at når du erstatter et format, har det indflydelse på al tekst, der bruger det
format. Når du erstatter et format, erstatter du også tekstformatet i låste objekter, men
de bevarer deres originale udseende.
Hvis et importeret format har samme navn som et format i det åbne dokument, og du
ikke vælger “Erstat dubletter”, føjes der et tal til navnet på det importerede format. Hvis
du f.eks. importerer et format kaldet Brødtekst til et dokument, der allerede indeholder
et format kaldet Brødtekst, får det importerede format navnet Brødtekst 2.

5

Klik på OK.

Du kan få adgang til importerede afsnitsformater ved at klikke på lokalmenuen
Afsnitsformat på formatlinjen og i formatskuffen i dokumentet. Importerede tegn- og
listeformater findes i formatskuffen.

For at sikre et ensartet udseende i flere dokumenter kan du bruge et masterdokument,
der indeholder alle de formater, du har brug for. Når du har behov for at ændre
et format, kan du ændre det i masterdokumentet og importere formaterne i
masterdokumentet til de andre dokumenter.

background image

138

Læs om, hvordan du føjer billeder, figurer, lyd og film til dine

dokumenter.

Et objekt er et emne, som du kan føje til et dokument og derefter bearbejde. Billeder,
figurer, film, tekstfelter, tabeller og diagrammer er alle objekter.

Dette kapitel fokuserer på billeder (fotografier eller PDF-arkiver), figurer, lyd
og film. Mange af de teknikker til placering og bearbejdning af objekter, som
beskrives i dette kapitel, gælder også tabeller, diagrammer og tekstfelter; specielle
formateringsteknikker til disse objekter beskrives i andre kapitler.

Hvad er flydende og integrerede objekter?

Hvis et objekt skal forblive på et bestemt sted, så teksten på siden ombrydes omkring
det, skal du bruge et flydende objekt.

Flydende objekter er forankret til en placering på en side. Det har ingen betydning
for placeringen af et flydende objekt, om du skriver mere tekst på siden, men du
kan trække et flydende objekt for at anbringe det et andet sted. Træk i et af dets
vælgehåndtag for at ændre størrelse på det.

Træk i et af vælgehåndtagene
for at ændre størrelse på
flydende objekter.

Hvis objektet skal være integreret i teksten, så det følger med, når der skrives mere
tekst, skal du bruge et integreret objekt.

7