Pages - Oprette nye formater

background image

Oprette nye formater

Tilpas udseendet af tekst ved at oprette et nyt tegn-, afsnits- eller listeformat.

Du opretter et nyt tegn-, afsnits- eller listeformat på følgende måde:

1

Til tegn- og listeformater skal du vælge noget tekst.

Til afsnitsformater skal du klikke på knappen Afsnitsformater, vælge Frihånd øverst på
listen Afsnitsformater og derefter vælge et tekstafsnit.

2

Indstil attributter til den valgte tekst.

Hvis du vil formatere et afsnitsformat, kan du læse “Ændre afsnitsformater” på side 130.
Hvis du vil formatere et listeformat, kan du læse “Ændre et listeformat med grupper til
ordnede lister” på side 132 og “Ændre formater til punkt- eller nummererede lister” på
side 133.
Hvis du vil formatere et tegnformat, kan du læse “Ændre tegnformater” på side 128.

3

Hold knappen Tilføj (+) nederst i formatskuffen nede, og vælg “Opret nyt tegnformat

fra det valgte”, “Opret nyt afsnitsformat fra det valgte” eller “Opret nyt listeformat fra det
valgte” på lokalmenuen.

Hold nede for at
oprette et format.

4

Skriv et navn til det nye format.

5

Hvis du kun vil inkludere nogle af de attributter, du indstiller i det nye tegnformat, skal

du klikke på trekanten under feltet Navn og derefter vælge de ønskede attributter.

6

Hvis du ikke vil anvende det nye format på den valgte tekst, skal du fravælge “Anvend

dette nye format ved oprettelse”.

7

Klik på OK.

Det nye format vises i formatskuffen og lokalmenuerne Tegn-, Liste- eller Afsnitsformat
på formatlinjen.

background image

Når du har oprettet et format, kan du indstille en tastaturgenvej til det. Vælg formatet i
formatskuffen, klik på pilen til højre for formatet, vælg Genvejstast, og vælg derefter en
tastaturgenvej. Du anvender formatet på valgt tekst ved at trykke på den genvejstast,
du har valgt. Hvis du vil anvende formatet og slette evt. overskrivninger, skal du holde
Alternativtasten nede, mens du trykker på genvejstasten.