Pages - Reducere billedarkivers størrelse

background image

Reducere billedarkivers størrelse

Hvis du har ændret størrelse på eller afmasket et meget stort billedarkiv, og du vil
arkivere billedarkivet som en del af dit Pages-dokument (så du nemt kan overføre
det til en anden computer), men holde dokumentstørrelsen på et minimum, kan du
vælge kun at arkivere den lille (beskårede eller formindskede) version at billedet i dit
dokument.

Før du mindsker billedarkivstørrelsen, skal du arkivere dokumentet. Se “Arkivere et
dokument” på side 37, hvis du vil vide mere om, hvordan du gør det.

Du mindsker størrelsen på billeder på følgende måder:
Du mindsker størrelsen på et individuelt billedarkiv, som du har afmasket eller gjort

m

mindre, ved at vælge billedet og vælge Format > Billede > Formindsk størrelse på
billedarkiver.
Du formindsker arkivstørrelsen på alle afmaskede og formindskede billeder ved at

m

vælge billederne og derefter vælge Arkiv > Formindsk arkivstørrelse.

background image

Vigtigt:

Når du har reduceret størrelsen på afmaskede eller formindskede billedarkiver,

kan du ikke gendanne deres originale størrelse. Hvis du senere vil gendanne deres
originale størrelse, skal du føje de originale billedarkiver til dokumentet igen.

Billeder, der bruges i billedfyld, kan ikke formindskes på denne måde. Nogle typer
billedarkiver kan måske heller ikke formindskes.

Se “Reducere størrelsen på mediearkiver” på side 158, hvis du vil vide, hvordan du
reducerer størrelsen på lyd- og filmarkiver.