Pages - Anbringe en billedramme omkring en film

background image

Anbringe en billedramme omkring en film

Når du anbringer en billedramme omkring en film, kan du vise den på en pæn måde i
et dokument. Du tilføjer en billedramme vha. stregindstillingerne i Info om grafik.

To indrammer en film på følgende måde:

1

Vælg den, og klik på knappen Info på værktøjslinjen for at åbne Infovinduet. Klik på

knappen Info om grafik i Infovinduet.

2

Vælg Billedramme på lokalmenuen Streg.

3

Klik på den billedramme, der vises under lokalmenuen Streg, og vælg et rammeformat.

4

Træk mærket Skalering, eller angiv en procentværdi for at indstille tykkelsen på

billedrammen.

156

Kapitel 7

Arbejde med billeder, figurer og andre objekter

background image

Kapitel 7

Arbejde med billeder, figurer og andre objekter

157