Pages - Gruppere og ophæve gruppering af flydende objekter

background image

Gruppere og ophæve gruppering af flydende objekter

Du kan gruppere flydende objekter, så de kan flyttes, kopieres, tilpasses og roteres som
et enkelt objekt.

Du kan redigere tekst, der hører til en figur eller et tekstobjekt i en gruppe, men du
kan ikke ændre andre attributter på enkelte objekter i en gruppe.

Hvis du ikke kan vælge et objekt eller en gruppe af objekter, er det eller den måske
låst; i så fald skal du låse den eller det op. Du kan få flere oplysninger i “Låse og låse
flydende objekter op” på side 166.

Du grupperer objekter på følgende måde:
Hold Kommando (eller Skift) nede, mens du vælger de objekter, du vil gruppere, og

m

vælge Organiser > Grupper.

Du adskiller objekter på følgende måde:
Vælg gruppen, og vælg derefter Organiser > Ophæv gruppe. Hvis gruppen er låst, skal

m

du låse den op først.

Du vælger et individuelt objekt, der er blevet grupperet med andre, på følgende
måde:
Klik en gang på det objekt, du vil redigere, for at vælge gruppen, og klik igen for at

m

vælge individuelle objekter.
Hvis du ikke kan vælge det ønskede individuelle objekt ved at klikke en gang, kan
det skyldes, at det er integreret i mange grupperingslag. Klik igen, indtil det ønskede
objekt er valgt.