Pages - Udfylde et objekt med et billede

background image

Udfylde et objekt med et billede

Du kan udfylde en figur, et tekstfelt, en tabel, tabelcelle, diagrambaggrund eller
diagramserie med et billede.

Du udfylder et objekt med et billede på følgende måde:

1

Vælg det objekt, du vil udfylde med et billede.

2

Hvis Info om grafik ikke er åbent, skal du klikke på Info på værktøjslinjen og derefter

klikke på knappen Grafik.

3

I Info om grafik skal du vælge Billedfyld eller Tonet billedfyld og derefter vælge et

billede.

background image

Du kan også trække et billedarkiv fra Finder eller mediebrowseren til billedfeltet i Info
om grafik eller til en tabelcelle eller diagramserie.

Brug lokalmenuen til at
indstille størrelsen på
billedet i objektet

Du skifter billede ved
at trække et billede til
billedområdet.

4

Vælg en billedskalering på lokalmenuen.

Skaler til kant: Tilpasser billedets størrelse, så det passer så godt til objektets
dimensioner som muligt. Hvis objektets form er forskellig fra originalbilledets, vises
dele af billedet muligvis ikke, eller også kan der være tom plads omkring billedet.
Skaler til udfyldning: Får billedet til at se større eller mindre ud, fordi dets størrelse
ændres, så der bliver minimal plads omkring billedet, også selvom objektet og billedet
har forskellig form.
Stræk: Ændrer størrelse på billedet, så det passer til objektets mål, men forvrænger
det, hvis objektet har en anden form end originalbilledet.
Original størrelse: Anbringer billedet inden i objektet uden at ændre dets originale
dimensioner. Hvis billedet er større end objektet, vises der kun en del af billedet i
objektet. Hvis billedet er mindre end objektet, vises der tom plads omkring det.
Side om side: Gentager billedet inden i objektet, hvis billedet er mindre end objektet.
Hvis billedet er større end objektet, vises der kun en del af billedet inden i objektet.

Skaler til
objekt

Stræk

Original
størrelse

Side om side
(stort billede)

Skaler til
udfyldning

Side om side
(lille billede)

Side om side
(stort billede)

176

Kapitel 7

Arbejde med billeder, figurer og andre objekter

background image

Kapitel 7

Arbejde med billeder, figurer og andre objekter

177

5

Hvis du vælger Tonet billedfyld, skal du klikke i farvefeltet til højre for knappen Vælg

for at vælge en tonefarve. Træk mærket Opacitet i farvevinduet for at gøre tonen
mørkere eller lysere. (Hvis du trækker mærket Opacitet i Info om grafik, vil du ændre
opaciteten i både farvetonen og billedet.)

Klik for at vælge en
farvetone til billedet.