Pages - Ændre hjørnepunkter til kurvede punkter og vice versa

background image

Ændre hjørnepunkter til kurvede punkter og vice versa

Du kan ændre et eller flere punkter til kurver eller kurver til punkter. Først skal tillade,
at figuren redigeres som beskrevet i “Redigere figurer” på side 149.

Du ændrer punkter til kurvede punkter og vice versa på følgende måde:
Du ændrer et hjørnepunkt til et kurvet punkt ved at tillade redigering af figuren og

m

derefter dobbeltklikke på hjørnepunktet.
Du ændrer et kurvet punkt til et hjørnepunkt ved at tillade redigering af figuren og

m

derefter dobbeltklikke på det kurvede punkt.
Du ændrer alle hjørnepunkter i en eller flere figurer til kurvede punkter ved at tillade

m

redigering af figurerne, vælge dem og derefter vælge Format > Figur > Udjævn kurve.
Du ændrer alle hjørnepunkter i en eller flere figurer til kurvede punkter ved at tillade

m

redigering af figurerne, vælge dem og derefter vælge Format > Figur > Gør kurve
skarp.

Når en figur kan redigeres, kan du bruge kommandoerne Udglat kurve og Gør kurve
skarp uden at tillade redigering af figurerne igen.