Pages - Redigere enkelte og dobbelte pile

background image

Redigere enkelte og dobbelte pile

En pil har specielle redigeringspunkter, som du kan bruge til at justere de relative
proportioner af pilens hoved og hale.

Træk for at ændre

halens længde.

Træk op eller ned for at ændre
halens bredde. Træk til venstre
eller højre for at ændre størrelse
på pilespidsen.

Du ændrer proportionerne af en enkelt eller dobbelt pil på følgende måde:
Vælg figuren, og gør et af følgende:

m

Du gør pilen længere ved at trække et af vælgehåndtagene ved dets hoved eller

Â

hale.
Du gør hele pilen smallere eller tykkere ved at trække et af vælgehåndtagene på

Â

pilens afgrænsningsramme nær det punkt, hvor pilens hoved og hale mødes.
Du ændrer den relative tykkelse af pilens hoved og hale ved at anbringe markøren

Â

over det blå redigeringspunkt, hvor pilens hoved og hale mødes. Når markørens
udseende ændres, skal du trække redigeringspunktet for at justere pilens
proportioner.