Pages - Tilføje matematiske udtryk og ligninger vha. MathType

background image

Tilføje matematiske udtryk og ligninger vha. MathType

Hvis du har installeret MathType 6, kan du åbne det i Pages og bruge det til at skrive
matematiske udtryk og ligninger. Når du har oprettet en ligning i MathType 6, kan du
bearbejde den som et billede i Pages.

Du skriver en ligning med MathType 6 i Pages på følgende måde:

1

Anbring markøren, hvor ligningen skal vises.

2

Vælg Indsæt > MathType-ligning.

MathType 6 åbner, og ligningen “e=mc

2

” vises.

3

Dobbeltklik på ligningen, og skriv den ønskede ligning vha. programvinduet og

værktøjerne i MathType 6.
Se i hjælpen til MathType 6 for at få oplysninger om, hvordan du bruger dette produkt.

4

Når du er færdig med at skrive ligningen, skal du vælge File > “Close and Return to

Pages”, og derefter klikke på Yes i det vindue, der vises, for at arkivere ligningen.

5

Træk den nye ligning til det ønskede sted på siden.

Når du har lukket MathType 6, behandler Pages ligningen som et objekt, som du
kan ændre placering på, ændre størrelse og retning på, gruppere, lagdele og endda
afmaske som et billede. Men hvis du afmasker ligningen, skal du fjerne afmaskningen,
før du kan redigere den yderligere.

6

Du redigerer ligningen ved at dobbeltklikke på den for at åbne MathType 6 igen.

background image

178

Dette kapitel gennemgår, hvordan du tilføjer og formaterer

tabeller og deres rækker og kolonner.

Tabeller hjælper dig med at organisere, analysere og præsentere data.

Pages indeholder et stort antal muligheder for opbygning og formatering af tabeller
og håndtering af forskellige typer værdier. Du kan også bruge specielle handlinger
som sortering og betinget formatering (en teknik til automatisering af overvågning
af tabelceller). Du kan læse mere om, hvordan du arbejder med tabelceller og deres
indhold, i Kapitel 9, “Arbejde med tabelceller,” på side 193.

Arbejde med tabeller

Brug forskellige teknikker til at oprette tabeller og administrere deres karakteristika,
størrelse og placering.

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Indsætter tabeller

“Tilføje en tabel” på side 179

Bruger tabelværktøjer

“Brug tabelværktøjer” på side 179

Gør tabeller større eller mindre

“Ændre størrelse på en tabel” på side 181

Flytter tabeller

“Flytte tabeller” på side 182

Anvender farve og andre visuelle effekter i
tabeller

“Forbedre udseendet af tabeller” på side 182

Konverterer tekst til en tabel og omvendt

“Konvertere tekst til en tabel” på side 183

Deler tabeller mellem iWork-programmer

“Kopiere tabeller mellem iWork-programmer” på
side 183

8