Pages - Føje overskriftsrækker eller overskriftskolonner til en tabel

background image

Føje overskriftsrækker eller overskriftskolonner til en tabel

Brug overskriftsrækker og -kolonner, når du vil mærke dataene i rækker og kolonner.
Overskriftsrækker og -kolonner er formateret, så de er fremtrædende i forhold til de
andre rækker og kolonner (indhold). Overskriftsrækker er altid lige over den øverste
indholdsrække. Overskriftskolonner er altid lige til venstre for indholdsrækken længst
til venstre.

Du kan bruge helt op til fem overskriftsrækker og fem overskriftskolonner. Flere
overskrifter er nyttige, når du vil tildele navne til to eller flere overskriftskolonner eller
overskriftsrækker. Du formaterer en overskrift, så den strækker sig over rækker og
kolonner, ved at kombinere overskriftsceller som beskrevet i “Flette tabelceller” på
side 201.

Hvis en tabel indeholder både overskriftsrækker og overskriftskolonner, anses den eller
de øverste venstre celler som værende en del af overskriftsrækken. Overskriftskolonner
vises under evt. overskriftsrækker.

background image

Hvis en integreret tabel fylder flere sider, kolonner eller tekstfelter, og du vil gentage
overskriftsrækker, skal du vælge Format > Tabel > Overskriftsrækker > “Gentag
overskriftsrækker på hver side”. Hvis du redigerer teksten eller ændrer udseendet på en
overskriftsrække et sted, vil det resultere i ensartede ændringer i hele tabellen.

Du tilføjer eller sletter overskriftsrækker eller -kolonner på følgende måder:
Vælg en tabel eller et element i tabellen. Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen

m

Tabel, klik på Tabel, og klik derefter på den relevante knap til overskrifter og sidefødder.
Vælg antallet af overskriftsrækker eller overskriftskolonner på lokalmenuen.
Vælg en tabel eller et element i den, og vælg derefter Format > Tabel >

m

Overskriftsrække eller Tabel > Overskriftskolonne. Vælg derefter antallet af
overskriftsrækker eller overskriftskolonner på undermenuen.
Hvis en tabel strækker sig over sider, og du vil gentage overskrifter øverst på hver side,

m

skal du klikke på Info på værktøjslinjen, klikke på knappen Tabel, klikke på knappen
Overskrifter og derefter vælge “Gentag overskriftsrækker på hver side”.

Overskriftsceller spiller en vigtig rolle ved at gøre det lettere at læse og oprette formler
i tabelceller. Du kan få flere oplysninger om dette emne, hvis du vælger Hjælp > “Hjælp
til iWork-formler og -funktioner” eller Hjælp > “Brugerhåndbog til iWork-formler og
-funktioner”.