Pages - Flytte tabeller

background image

Flytte tabeller

Du kan flytte en tabel ved at trække den eller ved at bruge Info om metrik.

Du flytter en tabel på følgende måder:
Du flytter en flydende tabel ved at vælge den og trække.

m

Du flytter en integreret tabel ved at klikke på tabellen for at vælge den og derefter

m

trække den, indtil indsætningsmærket vises på det sted, hvor tabellen skal være i
teksten.
Du kan også vælge tabellen og vælge Rediger > Klip. Anbring indsætningsmærket på
det sted, hvor tabellen skal vises, og vælg derefter Rediger > Sæt ind.
Du begrænser bevægelsen til vandret, lodret eller 45 grader ved at holde Skiftetasten

m

nede, mens du trækker.
Du flytter en tabel mere præcist ved at klikke i en celle, klikke på Info på værktøjslinjen,

m

klikke på knappen Metrik og derefter bruge felterne ved Position til at anbringe
tabellen.
Du kopierer en tabel og flytter kopien ved at holde Alternativtasten ned, trykke på

m

kanten af en tabel, der ikke er valgt, eller en hel tabel, der er valgt, og trække.