Pages - Bruge procentformatet i tabelceller

background image

Bruge procentformatet i tabelceller

Brug procentformatet til at vise talværdier efterfulgt af procentsymbolet (%).

Hvis værdien bruges i en formel, bruges decimalversionen af tallet. En værdi, der f.eks.
vises som 3,00%, bruges som 0,03 i en formel.

206

Kapitel 9

Arbejde med tabelceller

background image

Kapitel 9

Arbejde med tabelceller

207

Hvis du skriver 3% i en celle formateret med det automatiske format og derefter
anvender procentformatet i cellen, er den viste værdi 3%. Men hvis du skriver 3% i en
celle formateret med det automatiske format og derefter anvender procentformatet i
cellen, er den viste værdi 300%.

Du definerer et procentformat til en eller flere celler på følgende måde:

1

Vælg cellen eller cellerne.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Info om tabel, og klik derefter på Format.

3

Vælg Procent på lokalmenuen Celleformat.

4

Brug feltet Decimaler til at angive, hvor mange decimaler der skal vises.

Hvis en værdi indeholder flere decimalpladser, end du angiver, vises decimalværdien
afrundet, ikke afskåret. Hvis en celle f.eks. er formateret til at vise to decimalpladser,
vises værdien 3,456 som 3,46 og ikke som 3,45.

5

Du angiver, hvordan negative værdier skal vises, ved at vælge et emne på den

lokalmenu, der vises ved siden af feltet Decimaler.

6

Du angiver, hvordan en tusindseparator skal bruges, ved at vælge eller fravælge

Tusindseparator.

Hvis en celle, som du formaterer, allerede indeholder en værdi, antages det, at værdien
er en decimalværdi, og den konverteres til en procent. 3 bliver f.eks. til 300%.