Pages - Kirjasimet-ikkuna

background image

Kirjasimet-ikkuna avataan seuraavasti:
Osoita Kirjasimet työkalupalkissa.

m

Kirjasimet-ikkunan avulla voit valita kirjasimia, kirjasinkokoja ja muita kirjasimien
muotoiluominaisuuksia, kuten tekstin varjoja ja yliviivauksia.

Seuraavassa on yhteenveto eri tekstitehostepainikkeiden toiminnoista (vasemmalta
oikealle):

Tekstin alleviivaus -ponnahdusvalikosta voit valita alleviivauksen tyylin (kuten yksin-

Â

tai kaksinkertainen alleviivaus).

background image

Tekstin yliviivaus -ponnahdusvalikosta voit valita yliviivauksen tyylin (kuten yksin- tai

Â

kaksinkertainen yliviivaus).
Tekstin väri -ponnahdusvalikosta voit valita tekstin värin.

Â

Voit valita kappaleen taustavärin Dokumentin väri -ponnahdusvalikon avulla.

Â

Tekstin varjo -painikkeen avulla voit lisätä valittuun tekstiin varjon.

Â

Varjon läpikuultavuus-, Varjon sumennus-, Varjon poikkeama- ja Varjon kulma

Â

-säädinten avulla voit säätää varjon ulkoasua.

Jos tekstitehostepainike ei ole näkyvissä, valitse Kirjasimet-ikkunan vasemmassa
alakulmassa olevasta Toiminto-ponnahdusvalikosta (näyttää rattaalta) Näytä tehosteet.

Jos käytät Kirjasimet-ikkunaa usein, voit säästää aikaa useiden tekniikoiden avulla. Jos
haluat löytää usein käytetyt kirjasimet nopeasti, järjestä ne kirjasinkokoelmiksi. Luo ja
nimeä kirjasinkokoelma osoittamalla lisäyspainiketta (+) ja vedä sitten kirjasimen nimi
Perhe-luettelosta uuteen kokoelmaan.

Jos haluat vaihtaa kirjasimia usein, jätä Kirjasimet-ikkuna avoimeksi. Voit muuttaa
Kirjasimet-ikkunan kokoa siten, että vain valitsemasi kirjasinkokoelman kirjasinperheet
ja -leikkaukset ovat näkyvissä, käyttämällä ikkunan oikean alakulman säädintä.