Pages - Rullausjanat, rullausnuolet ja miniatyyrit

background image

Rullausjanat, rullausnuolet ja miniatyyrit

Voit käyttää dokumentissa liikkumiseen rullausjanoja, Edellinen sivu- ja Seuraava sivu
-nuolia, sivujen miniatyyrejä ja Siirry sivulle -painiketta.

Rullaa nopeasti ylös
tai alas vetämällä
pystysuuntaista
rullausjanaa.

Siirry pieniä matkoja eteen-
tai taaksepäin osoittamalla
rullausjanan nuolia.

Siirry sivu kerrallaan osoittamalla
Edellinen sivu- ja Seuraava sivu
-painikkeita tai liiku osion, sivun,
elementin tai tyylin mukaan
osoittamalla Toiminto-valikkoa.

Rullaa oikealle ja
vasemmalle vetämällä
vaakasuuntaista
rullausjanaa.

Tuo haluamasi sivu

näkyviin osoittamalla

miniatyyriä.

Tuo näkyviin Siirry sivulle

-kenttä osoittamalla

Sivu-painiketta.

Muuta miniatyyriosion

ja miniatyyrien kokoa

vetämällä vasemmalle

tai oikealle.

Eri tapoja selata dokumenttia:
Voit siirtyä vähän kerrallaan eteen- tai taaksepäin rullausnuolia osoittamalla.

m

Voit selata dokumenttia nopeasti vetämällä pystysuuntaista rullausjanaa ylös tai alas

m

tai vaakasuuntaista rullausjanaa vasemmalle tai oikealle.
Mac OS X 10.7:ssä (Lionissa) tai sitä uudemmassa rullausjanat näkyvät Mac OS X:n
asetusten mukaan.
Voit siirtyä sivu kerrallaan eteen- tai taaksepäin osoittamalla Edellinen sivu -painiketta

m

(nuoli ylöspäin) tai Seuraava sivu -painiketta (nuoli alaspäin) dokumentti-ikkunan
alaosassa.
Voit selata seuraavaan tai edelliseen dokumenttikohteeseen osoittamalla ikkunan

m

alaosassa olevaa Toiminto-valikkoa ja valitsemalla dokumenttikohteen (kuten osion,
kommentin, hyperlinkin tai kappaletyylin) ja osoittamalla sitten rullausnuolia.

background image

Jos haluat siirtyä tietylle dokumentin sivulle, osoita työkalupalkissa Näkymä

m

ja valitse Sivut miniatyyrinä. Siirry sitten haluamallesi sivulle osoittamalla
vastaavaa miniatyyrinäkymää. Voit myös selata tiettyyn dokumentin sivuun
osoittamalla dokumentti-ikkunan vasemmassa alakulmassa olevaa Sivu-painiketta,
kirjoittamalla haluamasi sivun numeron Siirry sivulle -kenttään ja painamalla sitten
rivinvaihtonäppäintä.
Jos haluat nähdä aukeaman vastakkaiset sivut miniatyyrinäkymässä, valitse

m

Dokumenttiasetusten Dokum.-osiossa Aukeama. Avaa Asetukset-ikkuna osoittamalla
työkalupalkissa Asetukset ja osoittamalla sitten Dokumentti-painiketta.
Jos haluat lisätietoja miniatyyrien käytöstä, katso ”Miniatyyrien katseleminen” sivulla 61.

Voit käyttää dokumentissa liikkumiseen myös Page Up-, Page Down-, Home-, End- ja
nuolinäppäimiä, jos tietokoneesi näppäimistössä on sellaiset.