Pages - Yksittäisten sektoreiden erottaminen ympyräkaaviosta

background image

Yksittäisten sektoreiden erottaminen ympyräkaaviosta

Jotta ympyräkaavion sektorit olisivat selvemmin havaittavia, voit erottaa ne kaaviosta.

Erota sektori
ympyräkaaviosta
käyttämällä
Irrota-liukusäädintä.

Eri tapoja erottaa ympyräkaavion yksittäisiä sektoreita:
Jos haluat siirtää yksittäisen sektorin kauemmas kaksi- tai kolmiulotteisen

m

ympyräkaavion keskipisteestä, valitse sektori ja vedä sitä tai käytä Kaavioasetusten
Irrota-säädintä.
Jos haluat siirtää kaikki sektorit kauemmas kolmiulotteisen ympyräkaavion

m

keskipisteestä, valitse koko kaavio ennen Irrota-säätimen käyttämistä.

Voit parantaa yksittäisten sektoreiden erottuvuutta toisistaan lisäämällä
niihin sarjan nimen tai datapisteen nimiön. Katso ”Nimiöiden näyttäminen
ympyräkaaviossa” sivulla 248.