Pages - Osoitekirjasta tai Numbers-dokumentista peräisin olevien tietojen yhdistäminen

background image

Lähettäjän tietojen lisääminen:
Avaa lähettäjäkenttiä sisältävä dokumentti, esimerkiksi kirjetyöpohja. Pages lisää

m

kenttiin automaattisesti Osoitekirjan oman kortin tiedot. Jos kortista puuttuu johonkin
lähettäjäkenttään kuuluva tieto, näkyviin jää kentän merkki.
Jos haluat käyttää lähettäjäkentän tietoina muita kuin oman kortin tietoja, vedä

m

Osoitekirjan kortti tai vCard dokumentin lähettäjäkenttään. Uuden kortin tietoja
käytetään kaikissa dokumentin lähettäjäkentissä.
Numbers-dokumentin tietoja ei voida käyttää lähettäjän tietoina.

m

Yksittäisen yhteystiedon lisääminen yhdistämiskenttiin Osoitekirjasta tai vCardista:

1

Valitse yhteystiedon Osoitekirjan kortti tai vCard ja vedä se yhdistämiskenttään.

Yhteystiedon tiedot tulevat näkyviin kaikissa dokumentin yhdistämiskentissä. Jos kortti
ei sisällä johonkin yhdistämiskenttään tarvittavia tietoja, näkyviin jää kentän nimiö.

2

Tallenna tai tuosta dokumentti halutessasi.

background image

3

Voit käyttää dokumenttia uudelleen toisen yhteystiedon tiedoilla varustettuna

valitsemalla toisen kortin ja vetämällä sen yhdistämiskenttään. Uudet tiedot korvaavat
vaiheessa 1 lisätyt yhdistämiskenttien tiedot.

Tietyn Osoitekirjan ryhmän kaikkien yhteystietojen lisääminen yhdistämiskenttiin:

1

Avaa dokumentti, jossa on yhdistämiskenttiä.

2

Valitse Muokkaus > Yhdistäminen ja valitse sitten ponnahdusvalikosta haluamasi

ryhmä tai valitse Kaikki.
Voit myös valita Osoitekirjassa haluamasi ryhmän tai vaihtoehdon Kaikki ja vetää
valinnan dokumentin yhdistämiskenttään.

3

Tee näkyviin tulevassa valintataulussa jokin seuraavista:

Jos haluat luoda uuden dokumentin, jossa on osio jokaiselle ryhmän yhteystiedolle, valitse
ponnahdusvalikosta Uusi dokumentti.
Jos haluat tulostaa personoidun version dokumentista jokaista ryhmän yhteystietoa
varten,
valitse ponnahdusvalikosta Lähetä tulostimeen.
Jos et halua korvata puuttuvia yhteystietoja (esimerkiksi korvata kotiosoitetta
työosoitteella), poista kyseisen valintaneliön valinta.

Useiden korttien yhteystietojen lisääminen yhdistämiskenttiin Osoitekirjasta:

1

Avaa dokumentti, jossa on yhdistämiskenttiä.

2

Valitse haluamasi Osoitekirjan kortit ja vedä ne yhdistämiskenttään. Tee näkyviin

tulevassa valintataulussa jokin seuraavista:
Jos haluat luoda uuden dokumentin, jossa on osio jokaiselle yhteystiedolle, valitse
ponnahdusvalikosta Uusi dokumentti.
Jos haluat tulostaa personoidun version dokumentista jokaista yhteystietoa varten, valitse
ponnahdusvalikosta Lähetä tulostimeen.
Jos et halua korvata puuttuvia yhteystietoja (esimerkiksi korvata kotiosoitetta
työosoitteella), poista kyseisen valintaneliön valinta.

Yhden tai useamman yhteystiedon lisääminen yhdistämiskenttiin Numbers-
dokumentista:

1

Valitse Muokkaus > Yhdistäminen ja osoita sitten kohtaa Numbers-dokumentti.

2

Valitse haluamasi Numbers-dokumentti näkyviin tulevassa ikkunassa ja osoita sitten

Avaa.

3

Osoita jokaisen yhdistämiskentän kohdalla Kohteen nimi -ponnahdusvalikkoa Yhdistä-

ikkunassa ja valitse kohde.

4

Tulosta dokumentti.

5

Jos haluat käyttää dokumenttia uudelleen muilla Numbers-tiedoilla varustettuna,

valitse toinen Numbers-dokumentti ja toista vaiheet 1 - 4.

258

Luku 11

Dokumenttien personoiminen Osoitekirjan ja Numbersin tiedoilla

background image

Luku 11

Dokumenttien personoiminen Osoitekirjan ja Numbersin tiedoilla

259

Huomaa: Jos dokumentissa käytetään aukeamia, yhdistettyjä tietoja käyttävän
dokumentin tulostamisesta kaksipuolisesti voi seurata, että seuraava dokumentti
tulostuu edeltävän taustapuolelle.