Pages - Sarakkeen vaihtojen määritteleminen

background image

Sarakkeen vaihtojen määritteleminen

Sarakkeen vaihto katkaisee tekstin yhdessä sarakkeessa (jättäen sarakkeen lopun
tyhjäksi) ja jatkaa sitä seuraavassa.

Sarakkeen vaihdon luominen:

1

Osoita sen sanan jälkeen, johon haluat päättää tekstin.

2

Valitse Lisää > Sarakkeen vaihto.

Teksti keskeytyy siinä kohdassa, johon lisäyskohta on asetettu, ja jatkuu seuraavassa
tekstisarakkeessa. Jos lisäät sarakkeen vaihdon yhden sarakkeen asetteluun, teksti
jatkuu seuraavan sivun yläreunassa.

Jos tuot näkyviin näkymättömät muotoilumerkit dokumentissa (osoita työkalupalkissa
Näkymä ja valitse sitten Näytä näkymättömät muotoilumerkit), sarakkeen vaihdon
symboli osoittaa sarakkeen vaihdon paikan.

Sarakkeen vaihdon symboli on näkymätön muotoilumerkki. Jos haluat lisätietoja
näkymättömistä muotoilumerkeistä, katso ”Muotoilumerkit (näkymättömät)” sivulla 21.

Jos haluat poistaa sarakkeen vaihdon, osoita vaihtoa seuraavan rivin alkua ja paina
poistonäppäintä.