Pages - Aukeaman vastakkaisten sivujen muotoileminen dokumentin osiossa

background image

Aukeaman vastakkaisten sivujen muotoileminen dokumentin osiossa

Voit tehdä osion aukeamien vastakkaisten sivujen ylä- ja alaotsakkeista,
kantaobjekteista ja marginaaleista erilaiset.

Valitse osio osoittamalla sitä ja muotoile sitten osion vastakkaiset sivut.

Eri tapoja muotoilla vastakkaisia sivuja valitussa dokumentin osiossa:
Jos haluat tehdä aukeaman vasemman- ja oikeanpuoleisille sivuille erilaiset ylä- ja

m

alaotsakkeet, valitse Asetteluasetusten Osio-osiossa ”Vasen ja oikea sivu ovat erilaisia”.
Jos haluat osion ensimmäisen sivun olevan aina vasemman- tai oikeanpuoleinen sivu,

m

valitse Osio alkaa -ponnahdusvalikosta Vasemmalta sivulta tai Oikealta sivulta. Muussa
tapauksessa valitse Miltä tahansa sivulta.
Jos haluat sijoittaa vasemman- tai oikeanpuoleisille sivuille kantaobjektin,

m

noudata ohjeita, jotka annetaan kohdassa ”Kantaobjektien (toistuvat taustakuvat)
käyttäminen” sivulla 64.
Jos haluat asettaa dokumentin eri osioihin erilaiset marginaalit, sinun on käytettävä

m

Asetteluasetuksia ja muutettava asettelun marginaaleja. Jos haluat tietoja asettelun
marginaalien asettamisesta, katso ”Asettelun marginaalien määritteleminen” sivulla 52.

background image

Jos haluat lisätietoja vastakkaisista sivuista, katso ”Vasemman- ja oikeanpuoleisten
aukeamasivujen käyttäminen” sivulla 53.