Pages - Osioiden järjestäminen uudelleen

background image

Osioiden järjestäminen uudelleen

Voit muuttaa Pages-dokumentin järjestystä kätevästi miniatyyrien avulla.

Eri tapoja järjestää osioita uudelleen:
Voit valita yhden tai useampia osioita miniatyyrinäkymässä osoittamalla yhtä sivua.

m

Keltainen laatikko tulee näkyviin kaikkien niiden sivujen miniatyyrien ympärille, jotka
kuuluvat samaan osioon kuin valittu sivu.
Jos haluat valita useita vierekkäisiä osioita, pidä Vaihto-näppäintä painettuna ja valitse
vierekkäisten osioiden ensimmäinen ja viimeinen osio.
Voit myös valita useita osioita vetämällä. Osoita sivun miniatyyrin vasemmalle tai
oikealle puolelle ja valitse sitten viereiset osiot vetämällä ylös- tai alaspäin.
Voit siirtää osioita valitsemalla kyseiset osiot, osoittamalla jonkin sivun

m

miniatyyriä yhdessä valituista osista ja vetämällä osiot sitten uuteen paikkaan
miniatyyrinäkymässä. Muut osiot siirtyvät ja tekevät tilaa lisäykselle, kun vedät osiot
uuteen paikkaan.