Pages - Järjestettyjen luetteloiden muotoilu

background image

Järjestettyjen luetteloiden muotoilu

Järjestetyissä luetteloissa voi olla erilaiset numerointityylit jokaisella sisennystasolla,
joten ne mahdollistavat tietohierarkioiden luomisen. Esimerkki:

Voit luoda luettelon käyttäen numerointia ylemmältä tasolta alemmille tasoille: I, A,

Â

1, a), (1), (a), i), (1) ja (a).
Voit luoda legal-tyylin luettelon, jossa luettelonumeron perään lisätään jokaisella

Â

alemmalla tasolla ylimääräinen numero tai kirjain: 1, 1.1, 1.1.1 jne.

Voit myös valita järjestetyn luettelon tyylin Tyylit-vetolaatikosta. Osoita Tyylit-
vetolaatikon painiketta muokkauspalkissa ja valitse sitten haluamasi luettelotyyli. Jos et
näe luettelotyylejä Tyylit-vetolaatikossa, saat tyylit näkyviin osoittamalla vetolaatikon
oikeassa alakulmassa olevaa Luettelotyylit-painiketta.

Järjestetyn luettelon muotoileminen:

1

Aseta lisäyskohta siihen kohtaan, josta haluat luettelon alkavan.

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Teksti-painiketta ja osoita sitten Luett.

3

Jos haluat luoda legal-tyylin luettelon, valitse Luettelomerkit ja numerointi

-ponnahdusvalikosta Tasoittainen numerointi. Muussa tapauksessa valitse Numerot.

4

Valitse numerointityyli tämän kohdan alapuolella olevasta ponnahdusvalikosta.

5

Säädä numeroiden ja vasemman marginaalin välinen etäisyys Numeron sisennys

-kentän avulla. Käytä Tekstin sisennys -kenttää numeroiden ja tekstin välisen
etäisyyden säätämiseen.

Lisätietoa luetteloiden luomisesta ja eri luettelotyyppien muotoilusta on kohdissa
”Luetteloiden luominen” sivulla 104, ”Luettelomerkeillä varustettujen luetteloiden
muotoilu” sivulla 105 ja ”Numeroitujen luetteloiden muotoileminen” sivulla 106.

background image

Jos haluat lisätietoja luettelotyylien muokkaamisesta tai oman luettelotyylin
luomisesta, katso ”Monitasoisen luettelotyylin muokkaaminen järjestetyksi
luetteloksi” sivulla 136, ”Luettelomerkeillä tai numeroilla merkityn luettelotyylin
muokkaaminen” sivulla 137 ja ”Uusien tyylien luominen” sivulla 131.