Pages - Objekteissa olevan tekstin sisämarginaalin muuttaminen

background image

Objekteissa olevan tekstin sisämarginaalin muuttaminen

Voit muuttaa tekstin etäisyyttä tekstilaatikon, kuvion tai taulukon solun sisäreunukseen.
Tätä etäisyyttä kutsutaan sisämarginaaliksi. Asettamasi etäisyys otetaan käyttöön
tekstin kaikilla puolilla.

Tekstin ja objektin sisäreunuksen välin asettaminen:

1

Jos objektin sisällä ei ole lisäyskohtaa, valitse objekti. (Jos lisäyskohta on objektin

sisällä, poistu tekstinmuokkaustilasta painamalla Komento-Rivinvaihto ja valitse
objekti.)

2

Osoita työkalupalkissa Asetukset, osoita Teksti-painiketta ja osoita sitten Teksti.

3

Suurenna tekstin ja objektin sisäreunuksen välistä etäisyyttä vetämällä Sisämarginaali-

liukusäädintä oikealle tai kirjoita haluamasi arvo Sisämarginaali-laatikkoon ja paina
rivinvaihtonäppäintä. Voit suurentaa tai pienentää väliä myös osoittamalla nuolia.

Määrittele, kuinka paljon
tilaa haluat tekstin ympärille
tekstilaatikon, kuvion tai
taulukon solun sisällä.