Pages - Tekstin lisääminen kuvioon

background image

Tekstin lisääminen kuvioon

Kaikki kuviot, viivoja lukuun ottamatta, voivat sisältää tekstiä.

Tekstin lisääminen kuvioon:

1

Vedä kuvio haluamaasi kohtaan sivulla.

Jos haluat lisätietoja kuvioiden lisäämisestä, katso ”Valmiiksi piirretyn kuvion
lisääminen” sivulla 152 ja ”Muokatun kuvion lisääminen” sivulla 152.

2

Kaksoisosoita kuviota ja kirjoita siihen haluamasi teksti.

Jos teksti jatkuu kuvion reunuksen yli, näkyviin tulee leikkautumisen ilmaisin.

Leikkaantumisen
osoitin kertoo, että
tekstin loppuosa
on kuvion rajojen
ulkopuolella.

3

Jos haluat muuttaa kuvion kokoa, valitse se ja vedä valintakahvoja. (Jos lisäyskohta on

kuvion sisällä, poistu tekstinmuokkaustilasta painamalla Komento-Rivinvaihto ja valitse
kuvio.)
Voit muokata kuvion sisällä olevaa tekstiä. Voit myös pyörittää kuviota siten, että sen
teksti pysyy vaakatasossa. Kun olet pyörittänyt kuviota, valitse Muoto > Kuvio > Nollaa
tekstin ja objektin kahvat.

4

Jos haluat lisätä tekstiä kuvioon, joka on osa ryhmää, kaksoisosoita ryhmän minkä

tahansa kuvion tekstialuetta.
Jos muutat ryhmän kokoa, kaiken muun paitsi tekstin koko muuttuu. Voit tietysti
halutessasi valita tekstin ja muuttaa sen kirjasinkokoa.
Jos haluat lisätietoja objektien ryhmittämisestä, katso ”Kelluvien objektien
ryhmittäminen ja erottaminen” sivulla 170.