Pages - Handmatig een regeleinde invoegen

background image

Handmatig een regeleinde invoegen

U kunt handmatig een regeleinde, ook wel een zachte return genoemd, invoegen om
een zin op een nieuwe regel te laten beginnen zonder een nieuwe alinea te starten.

Handmatig een regeleinde invoegen

1

Klik op de positie waar u het regeleinde wilt invoegen.

2

Druk op de Return-toets terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.