Pages - Wijzigingen in tabelcellen bijhouden

background image

Wijzigingen in tabelcellen bijhouden

U kunt de wijzigingen bijhouden die worden aangebracht in de inhoud van
cellen, zoals tekst, formules en regelgebonden afbeeldingen. U kunt ook de
wijzigingen bijhouden in celkenmerken, zoals de celopmaak, de achtergrond en de
ondoorzichtigheid.

80

Hoofdstuk 4

Documenten controleren en reviseren

background image

Hoofdstuk 4

Documenten controleren en reviseren

81

Wijzigingen met betrekking tot het toevoegen, verwijderen en verplaatsen van rijen
of kolommen worden niet bijgehouden. Evenmin wordt bijgehouden of celranden
worden gewijzigd en of cellen worden samengevoegd, gesplitst en automatisch
worden gevuld.

Informatie over bijgehouden wijzigingen wordt weergegeven en kan op elk gewenst
moment worden bekeken, of alleen wanneer een wijziging of een cel met een
wijziging wordt geselecteerd.

Wijzigingen in tabelcellen bijhouden

1

Kies 'Wijzig' > 'Houd wijzigingen bij'.

De werkbalk voor het bijhouden van wijzigingen wordt weergegeven.

2

Selecteer een of meer tabelcellen en wijzig de inhoud van de cellen.

Tabelcellen met bijgehouden wijzigingen worden gemarkeerd met een aanduiding in
de rechterbovenhoek van de cel, in de kleur die voor de auteur is ingesteld.
Als meerdere auteurs wijzigingen in een tabelcel hebben aangebracht, wordt de
aanduiding in de cel in het grijs weergegeven.

3

Om wijzigingsvakken weer te geven, kiest u 'Weergave' > 'Toon paneel met

opmerkingen en wijzigingen' en kiest u vervolgens 'Toon alles' uit het venstermenu
'Wijzigingsvakken'.
Om wijzigingsvakken alleen voor een of meer gewijzigde tabelcellen weer te geven,
kiest u 'Toon alleen voor selectie' uit het venstermenu 'Wijzigingsvakken' en selecteert
u een of meer tabelcellen die met een aanduiding zijn gemarkeerd.