Pages - Schaduw en doorhaaltekens aan tekst toevoegen

background image

Schaduw en doorhaaltekens aan tekst toevoegen

Met het venster 'Lettertypen' kunt u schaduw aan tekst toevoegen en deze naar wens
aanpassen. Ook kunt u tekst met een streep doorhalen.

Manieren om tekst met een streep door te halen en van schaduw te voorzien:
Om geselecteerde tekst met een streep door te halen, klikt u op de knop 'Letter' in de

m

knoppenbalk. Klik vervolgens op de knop voor het doorhalen van tekst en kies 'Geen',
'Enkel' of 'Dubbel' uit het venstermenu.
U kunt ook tekst selecteren en 'Opmaak' > 'Lettertype' > 'Doorgehaald' kiezen.
De geselecteerde tekst wordt met een streep doorgehaald. De streep heeft dezelfde
kleur als de tekst. Als u de kleur van de streep wilt wijzigen, kiest u 'Kleur' uit het
venstermenu voor het doorhalen van tekst en selecteert u vervolgens een kleur in
het venster 'Kleuren'. De geselecteerde kleur wordt alleen voor de streep gebruikt. De
kleur van de tekst blijft ongewijzigd.
Om schaduw toe te voegen aan geselecteerde tekst, klikt u op de knop 'Letter' in de

m

knoppenbalk en klikt u vervolgens op de knop voor tekstschaduw.
Sleep de schuifknop voor de mate van ondoorzichtigheid van de schaduw (de eerste
schuifknop aan de linkerkant) naar rechts om de schaduw donkerder te maken.
Sleep de schuifknop voor de mate van vervaging van de schaduw (de middelste
schuifknop) naar rechts om de schaduw vager te maken.
Sleep de schuifknop voor de afstand van de schaduw (de derde schuifknop) naar
rechts om de schaduw van de tekst te scheiden.
Stel met behulp van de rotatieknop de richting van de schaduw in.
Zie “

m

Een schaduw aan een object toevoegen” op pagina 187 voor meer informatie over

het instellen van tekstschaduw via het infovenster 'Afbeelding'.

Veel sjablonen bevatten een tekenstijl voor het doorhalen van tekst. Om de
tekenstijlen weer te geven die voor uw document zijn gedefinieerd, klikt u op de knop
'Tekenstijlen' in de opmaakbalk. U kunt ook de tekst selecteren die u wilt doorhalen en
vervolgens de gewenste tekenstijl uit de lijst met stijlen kiezen.