Pages - Tekstgrootte wijzigen

background image

Tekstgrootte wijzigen

U kunt de puntgrootte van tekst wijzigen om de tekst groter of kleiner te maken.

De grootte van geselecteerde tekst wijzigen

1

Selecteer de tekst waarvan u de grootte wilt wijzigen.

2

Om de tekstgrootte telkens met 1 punt te wijzigen, kiest u 'Opmaak' > 'Lettertype' >

'Groter' of 'Opmaak' > 'Lettertype' > 'Kleiner'.
Als u de grootte van geselecteerde tekst nauwkeurig wilt aanpassen, klikt u op de
knop 'Letter' in de knoppenbalk en gebruikt u de regelaars voor de lettergrootte in het
venster 'Lettertypen'. Zie “Lettertypen wijzigen ” op pagina 94 voor meer informatie.