Pages - Pagina’s verwijderen

background image

Pagina's verwijderen

U kunt hele pagina's op diverse manieren verwijderen.

Als u een pagina uit een tekstverwerkingsdocument wilt verwijderen, gaat u als
volgt te werk:
Om een pagina te verwijderen zonder andere pagina's in de sectie te verwijderen,

m

verwijdert u alle tekst en objecten op de pagina.
Om een sectie en alle pagina's in de sectie te verwijderen, klikt u op de knop

m

'Weergave' in de knoppenbalk en kiest u 'Paginaminiaturen'. Selecteer de sectie in de
miniatuurweergave en druk op de Delete-toets. U wordt gevraagd of u de pagina('s)
echt wilt verwijderen. Klik op 'Verwijder'.
U kunt ook een sectie verwijderen door in een alinea in de desbetreffende sectie te

m

klikken en vervolgens 'Wijzig' > 'Verwijder pagina' te kiezen. U wordt gevraagd of u de
pagina('s) echt wilt verwijderen. Klik op 'Verwijder'.
Zie “Een sectie toevoegen of verwijderen” op pagina 65 voor meer informatie over
secties.

Een pagina in een paginalay-outdocument verwijderen
Klik op 'Weergave' en kies 'Paginaminiaturen'. Selecteer in de miniatuurweergave de

m

pagina('s) die u wilt verwijderen en druk op de Delete-toets. Wanneer in Pages wordt
aangegeven welke pagina's uit het document zullen worden verwijderd, klikt u op
'Verwijder'.

88

Hoofdstuk 5

Werken met tekst

background image

Hoofdstuk 5

Werken met tekst

89