Pages - Stijlen zoeken en vervangen

background image

Stijlen zoeken en vervangen

Meestal wijzigt u de tekststijl door de tekst te selecteren en een andere stijl toe te
passen. Doorgaans gebruikt u hiervoor de manieren die worden beschreven in “Stijlen
toepassen” op pagina 139, maar u kunt ook stijlen wijzigen door een zoek/vervang- of
kopieer/plak-bewerking uit te voeren.

Wanneer u wijzigingen aanbrengt aan afzonderlijke tekstkenmerken zonder een
nieuwe stijl te selecteren, vervangen of plakken, hebt u een stijl opgeheven. Als u
bijvoorbeeld met het commando 'Lettertype' in het menu 'Opmaak' cursief toepast
op een alinea of tekst die is opgemaakt met de alineastijl 'Hoofdtekst', hebt u de stijl
opgeheven. Hierbij behoudt de tekst de oorspronkelijke stijl ('Hoofdtekst'), terwijl er
wijzigingen (cursief) zijn aangebracht in de standaardstijlkenmerken.

Als u tekst selecteert waarop u stijlopheffingen hebt toegepast, is de pijl naast de
naam van de stijl in de lijst met stijlen rood van kleur. (De pijl naast de naam van een
alineastijl wordt eveneens rood weergegeven als u tekst hebt geselecteerd waarop
een teken- of lijststijl is toegepast.)

Een rode pijl naast de naam van
een stijl geeft aan dat u wijzigingen
hebt toegepast op deze stijl in de
geselecteerde tekst.

Opheffingen kunnen optreden als u het letterbeeld, de tekststijl, de lettergrootte of
de tekstkleur wijzigt, of als u de tekstopmaakopties in het submenu 'Tekst' van het
Opmaak-menu, in het venster 'Lettertypen', in de opmaakbalk of in het infovenster
'Tekst' toepast.

Als u stijlopheffingen toepast op bepaalde tekst en vervolgens van mening verandert,
kunt u gemakkelijk de standaardkenmerken van de alineastijl herstellen.

Een alinea- of tekenstijl kopiëren en plakken

1

Plaats het invoegpunt in een alinea of woord waarvan u de stijl wilt kopiëren.

2

Kies 'Opmaak' > 'Kopieer alineastijl' of kies 'Opmaak' > 'Kopieer tekenstijl'.

3

Plaats het invoegpunt in een alinea of woord dat u wilt wijzigen, of selecteer meerdere

alinea's of woorden die u wilt wijzigen.

4

Kies 'Opmaak' > 'Plak alineastijl' of 'Opmaak' > 'Plak tekenstijl'.

background image

Om een alinea- of tekenstijl naar een ander Pages-document te kopiëren, activeert u
het andere document en kiest u vervolgens 'Opmaak' > 'Plak stijl'.

Op de tekst wordt de nieuwe stijl toegepast. De inhoud van de tekst blijft echter
ongewijzigd.

Een stijl zoeken en vervangen

1

Klik op een tekstfragment waarin de stijl wordt gebruikt die u in het document wilt

wijzigen.

2

Klik op de knop voor de lijst met stijlen in de opmaakbalk om de lijst met stijlen te

openen.

3

Houd in de lijst met stijlen de aanwijzer op de naam van de stijl die u wilt vervangen

en klik op de pijl rechts van de naam van de stijl.

4

Kies de optie 'Selecteer alle gebruik van naam stijl'. Alle tekst die met deze stijl in het

hoofdgedeelte van het document voorkomt, wordt geselecteerd.
Om de stijlen in de hoofdtekst en alle tekstvakken en vormen te zoeken en te
vervangen, kiest u 'Wijzig' > 'Zoek' > 'Zoek'. Klik op 'Geavanceerd' om het paneel
'Geavanceerd' te openen. Selecteer de stijl die u wilt vervangen en de stijl waardoor u
deze wilt vervangen. Klik op 'Vervang alles'.

5

Selecteer de naam van de stijl waarin u de geselecteerde tekst wilt wijzigen.

Een stijlopheffing verwijderen

1

Klik op de knop voor de lijst met stijlen in de opmaakbalk om de lijst met stijlen te

openen.

2

Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.

3

Klik in de lijst met stijlen op de pijl rechts van de geselecteerde stijl en kies 'Herstel

gedefinieerde stijl' (of klik dubbel op de naam van de stijl). Op de geselecteerde tekst
worden de standaardkenmerken van de geselecteerde stijl toegepast.